Ümit Burcu (Kırık Testi 4) - Pırlanta Özetleri

Ümit Burcu (Kırık Testi 4) - Pırlanta Özetleri

Ümit Burcu, Fethullah Gülen'in 2004-2005 yılları arasındaki yazılarından oluşmuş ve Kırık Testi'nin dördüncü kitabı olarak çıkmıştır. Otuz üç makaledir ve konular genellikle Yazar'a yöneltilen sorulara cevaplar şeklinde kaleme alınmıştır.

Esere adını veren Ümit Burcu makalesinde işlenen 'Din', 'İslamiyet', 'ihsan', 'iman', 'ihlas', 'kemâliyet', 'tamamiyet', 'devamlılık(ısrar)', 'kıvam' ve 'yeise düşmeme' temaları genel konuların özeti gibidir.

Yazar, insanlık tarihinde çokça tartışılan "Biz Neyiz?", "Nereden Geliyoruz?" ve "Nereye Gidiyoruz?" sorularının Peygamberler vesilesi ile cevaba kavuşulduğunu dile getirir. Bu cevapları, tüm insanlığa ulaştırmayı 'en önemli vazife', 'Allah'ın en sevdiği amel' olarak niteler ve semeresini 'rıza-yı ilahiye giden en kestirme yol ' addeder. Diğer adıyla ila-yı kelimetullah için takip edilecek metotları Hz. Peygamber (sav)'den, sahabeden, Osmanlı Dönemi'nden ve günümüz diyolog faaliyetlerinden örnekler vererek gösterir. Bu bağlamda Peygamber ile ehlullah sıfatlarına talip olmayı ve Allah ahlakı ile ahlaklanmayı salıklar.

Makaleler arası göze çarpan bir diğer konu da; insandan dine, iman hakikatlerinden ibadetlere uzanan alanda 'bütüncüllük' ve 'kemaliyet' meselesidir. İslamiyet'in emir ve yasakları ile tam yaşanmadığı takdirde vaad edeceği huzurun yakalanamayacağından, insanın madde-manası ile birlikte alınmadığında çıkan problemlerden bahseder. Müslümanlığı ferdi, ailevi ve sosyal olarak bütüncül ele alırken iman ve ibadetleri de yine bir tamamiyet içinde irdeler. Ayrıca ibadetin ve amelin şuur(taabbudiyet), ruhi hayat ve sevab ilişkilerini de yer yer inceler. İmanı da taklidî ve tahkikî diye iki kısımda ele alır. Tahkikî imanın mertebelerini ve engellerini ortaya koyar.  Bunlarla irtibatlı olarak 'Doğru Bilgi' ve 'Bilginin Kaynağı' gibi konuları Kelamî, felsefî ve Tasavvufî ekollerin görüşlerinden örneklerle inceler.

Eserde karşılaşılan başka bir konu ise inanan insanın dünyaya ve içindekilerine, hadiselere, ölüm ve ötesine bakış açısı(nazar)dır. Konu ile alakalı Risale-i Nur'lardan sık sık referanslar verilir. Bunun yanı sıra 'tevbe', 'inabe', 'tefekkür', 'ihlas', 'ihsan', 'yakîn', 'kurbet', 'takva', 'zikir', 'zühd', 'temkin', 'teyakkuz', 'hüzün', 'füyüzat', 'havf-reca', 'tevazu-mahviyet', 'ribat', 'riyazat', 'latifeler' gibi bir Tasavvufî kavramları ele alınır.

'Fail-i Meçhul Cinayetler', 'Anarşist Ruh ve Karmatiler', 'Devlet Kutsanmamalı ama', 'Mesih Nerede ve Mehdi Kim?' gibi makaleleri de barındıran eserde, güncel ve tartışılan meseleleri Kur'an, Sünnet ve tarihi olaylar açısından yorumlanır. Bununla birlikte Hizmet Hareketi'ne yöneltilen 'Bu müesseseler nasıl açıldı?', 'Kaynağı nerden geliyor?' gibi sorulara maziden, dinî telakkilerden ve ahlakî mülahazalardan donelerle cevaplar verilir.

Yazar sıkça 'öze dönme', 'sunilikten kurtulup hakikate erme', 'Allah ile irtibat' ve söylemden amele geçme konularını vurgular. Allah için sevmek ve Allah gibi sevmek farkını ve ölçülerini işler.

Ümit Burcu, nefisten başlayıp tüm insanlığa, zihinden kalbe, ruhî dünyadan sosyal olaylara kadar yelpazesi oldukça geniş konu zenginliğine sahip bir eser olarak Kırık Testi serisinin içinde yerini alır.