Kahoot: Darwin, Evrim ve Yaratılış

Kahoot: Darwin, Evrim ve Yaratılış
Photo by Vittorio Zamboni / Unsplash

İrfan Yılmaz'la evrim ve yaratılış üzerine konuştuk. Uzun yıllar Sızıntı, Çağlayan gibi dergilerde yazılar yazmış olan hocamız, Hocaefendi'nin 1976 Evrim Konferansı'ndan Sızıntı dergisinin evrim ve yaratılış konularını ele almasına varana dek pek çok konudan bahsetti. Yıllarca Hocaefendi'yle yakın çalışma imkanı bulan İrfan Yılmaz, Hocaefendi'nin evrim konusuyla ilgili çok çeşitli kitapları okumuş olduğunu da vurguladı. Seminer içeriklerinden istifade ederek hazırladığımız Kahoot'u istifadenize sunuyoruz.

Kahoot'u Çözün

Kahoot!
Join a game of kahoot here. Kahoot! is a free game-based learning platform that makes it fun to learn – any subject, in any language, on any device, for all ages!

Çözümleri İnceleyin

1. Soru

🧐
Hangisi Allah'a inanç düşüncesine muhalif bir yazar değildir?
A) Nietzsche
B) Bergson
C) Büchner
D) Sartre

Din ve metafizik üzerine araştırmaları olan Nobel ödüllü Fransız filozof Bergson, oldukça dindardır. Nietzsche, Büchner ve Sartre ise din eleştirisi taşıyan filozoflardır.

2. Soru

🧐
Risale-i Nur Külliyatında Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerini anlatmayı amaçlayan risale hangisidir?
A) Hücumat-ı Sitte
B) Hutbe-i Şamiye
C) Ayetül Kübra
D) Kızıl İcaz

Hücumat-ı Sitte (Altı Hücum), Mektubat'ın 29. Mektubunun Altıncı Kısmıdır ve şeytanın insanları saptırmak için kurduğu altı tuzağı anlatır. Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Hazretlerinin 35 yaşında iken Şam'daki Emevi Camisi'nde İslam dünyasının kurtuluşu için öneriler sunduğu hutbedir. Ayetül Kübra, büyük ayet anlamına gelir ve Cenab-ı Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerini içerir. Kızıl İcaz ise Bediüzzaman'ın erken dönem eserlerindendir ve mantık bilimi üzerine yazılmıştır.

3. Soru

🧐
İslam bilim tarihi alanında önemli çalışmaları olan bilim insanı hangisidir?
A) Hüseyin İnce
B) Eşref Edip Fergan
C) Fuat Sezgin
D) Nurettin Topçu

İslam bilim tarihi denildiğinde akla hemen gelen isim Fuat Sezgin'dir. Bir ropörtajında günde 17 saat çalıştığını söylemekte ve İslam tarihi için çalışan pek öğrenci bulamamaktan da yakınmaktadır.

4. Soru

🧐
Aşağıdakilerden hangisi İslami düşünceye muhalif olmasıyla bilinmesine rağmen Efendimiz'e şiir yazmıştır?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Kemal Tahir
D) Fuzuli

Mehmet Akif Ersoy ve Fuzuli eserlerinde İslam düşüncesini yansıtırlar. Sol dünya görüşüne sahip olan Kemal Tahir'in Efendimiz (sav) için yazılmış şiiri yoktur. Tevfik Fikret ise İslami düşünceye muhalif olmasına rağmen Efendimiz (sav) için şiir yazmıştır.

5. Soru

🧐
Hücrede enerji üretiminden sorumlu olan mitokondri insana sadece ... geçer, böylece herkesin mitokondrisi ... dayanır.
A) babasından / Hz. Adem
B) annesinden / Hz. Havva

Annenin yumurta hücresinde çok sayıda mitokondri bulunur. Babanın sperm hücresindeki mitokondriler ise hücreye girmeden önce ayrıldığı için bebeğin oluşacağı hücreye geçmez. Bu sebeple Adli Tıp'ta bir bebeğin annesini belirlemek için mitokondrideki genetik koda bakılabilir.

6. Soru

🧐
Dünya'nın dönüyor olduğu hakikati Kuran'ı Kerim'de hangi surede geçmektedir?
A) Fatiha
B) Yusuf
C) Yasin
D) Mülk

Kuran'ın kalbi denilen Yasin Suresi'nin üçüncü sayfasında 37-40 ayetler arasında Dünya'nın, Ay'ın ve hatta Güneş'in dönmesinden bahsedilir.

7. Soru

🧐
Yaban arısının çekirgenin ensesini tam felç edecek yerden sokmasını yaratılışa delil sayan hangi bilim insanıdır?
A) Richard Dawkins
B) Henri Bergson
C) Alexander Fleming
D) Louis Pasteur

Richard Dawkins evrim düşüncesine sıkı sıkıya bağlı olan bir yazardır. Henri Bergson yaban arısının çekirgenin ensesini tam onu felç edecek yeri bilmesini evrime karşı öne sürmüştür. Alexander Fleming penisilini bulmasıyla, Pasteur ise kuduz aşısı ve kendi ismiyle adlandırılan besinleri bakterilerden arındırarak gıdaların ömrünün uzamasını sağlayan pastörizasyon sürecini bulmasıyla bilinmektedir.

8. Soru

🧐
Kuran zamanlar üstü bir kitaptır ve çıkan her yeni bilimsel bilginin hemen Kuran'a dayandırılması doğru değildir.
Doğru

Dünyanın yuvarlak (geoid) olması gibi kesin olarak bilinen hakikatlerin Kuran ile ilişkilendirilmesi daha doğrudur. Bilimsel gerçekten eleştirel bakış açısıyla geliştiği ve zamanla yanlışlanabildiği için her gelişmenin hemen Kuran'la ilişkilendirilmesi uygun değildir.

9. Soru

🧐
Evrim Teorisi'ne temel sayılan, İngiliz biyolog Charles Darwin tarafından yazılan kitabın adı nedir?
A) Maymundan İnsana
B) Kurt, Ayı ve İnsan
C) Canlıların Haritası
D) Türlerin Kökeni

Charles Darwin (1809-1882) tarafından 1859 yılında yazılmış olan Türlerin Kökeni Evrim Teorisi'ne temel sayılmaktadır.

10. Soru

🧐
Mutasyon, adaptasyon ve doğal seçilim tamamiyle yanlış değildir ve İslami düşünceye daha güzel uyan yanları vardır.
Doğru

Var olan bütün fikir akımları içerilerinde birtakım hakikati barındırırlar ve bu fikir akımlarının tamamen yanlış olduklarını iddia etmek insanları bir başka hataya düşürür. Mutasyon, adaptasyon ve doğal seçilim gibi süreçler içerilerinde hakikat de barındırırlar ve bu hakikatler İslami düşünceye evrim düşüncesinden daha güzel uymaktadır.

11. Soru

🧐
Adaptasyon Cenab-ı Allah'ın canlılara verdiği hayatta kalma sigortasıdır ve çevre şartları aşırı değişmediği sürece canlıların hayata uyum sağlayabilmelerini sağlar.
Doğru

Cenab-ı Allah canlılara belirli limitler dahilinde hayata uyum sağlayabilme becerileri vermiştir. Adaptasyon yeteneği canlı türlerine göre farklılık gösterebilmektedir.

12. Soru

🧐
Bir canlı türünün fazla çoğalınca onunla beslenen canlıların da çoğalarak o canlı türünü limitlemesine ne denir?
A) Adaptasyon
B) Mutualizm
C) İradi (Tabii) Seleksiyon
D) Karbon Döngüsü

Bir canlı türü çok fazla çoğaldığında onlarla beslenen canlıların da yemekleri arttığı için sayıları artmakta ve böylece bir canlı türünün tamamen işgalci olmaları engellenmekte ve denge tekrar kurulmaktadır. Haşere sayılan hayvanlarla mücadelede onları biyolojik olarak avlayan canlıların kullanılması da (örneğin fareler için kediler, belirli böcekler için belirli kuşlar) kimyasallarla mücadeleyi engellediği için daha çok kabul görmüş bir yöntemdir. Hocaefendi, Cenab-ı Allah her şeyi kontrol altında bulundurduğu hakikatine uygun olarak Doğal Seleksiyon yerine İradi Seleksiyon tabirini kullanmayı tavsiye etmiştir.

13. Soru

🧐
Mutasyonlar yeni bir canlıyı ortaya çıkaramaz, çoğunlukla zararlıdır ancak immün sistemde olduğu gibi küçük ölçekte müspet gelişmeler de sağlayabilir.
Doğru

Mutasyonlar çoğunlukla zararlıdır ve mutasyon yoluyla büyük bir çok hücreli yeni bir canlı türü oluşabilmesi imkansıza yakındır. Ancak bakteriler düzeyinde ve immün sistemde müspet gelişmeler sağlayabilir.

14. Soru

🧐
Aşağıdakilerden hangisi Tabiat Risalesinde bahsedilen yaratılış karşıtı iddialardan değildir?
A) Sebepler icat ediyor
B) Kendi kendine oluyor
C) Tabiat yapıyor
D) Uzaylılar kontrol ediyor

Tabiat Risalesinde insanın ağzından çıkan ve dinsizliği ima eden üç ifadeden bahsedilir: "Birincisi: اَوْجَدَتْهُ الْاَسْبَابُ Yani, esbab bu şeyi icad ediyor. İkincisi: تَشَكَّلَ بِنَفْسِهٖ Yani, kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü: اِقْتَضَتْهُ الطَّبٖيعَةُ Yani, tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor."

15. Soru

🧐
Modern bilim canlı hücresi yapabilmeyi 1970'li yıllarda başarabilmiştir.
Yanlış

Modern bilim canlı hücresi yapamamıştır, ancak canlı hücresi modifiye edebilmeyi başarabilmiştir. Buna örnek olarak bakterilerden insülin üretimi veya COVID-19 pandemisine karşı geliştirilen mRNA aşıları verilebilir.

16. Soru

🧐
2003 yılında tamamlanmış olan insanın genetik haritasını yaklaşık 7.5 milyon harfle çıkarmış projenin ismi nedir?
A) İnsan Ansiklopedisi
B) İnsanın Evrim Haritası
C) İnsan Genom Projesi
D) Homo Sapiens Derlemesi

İnsan gen haritasını çıkarmayı amaçlayan projeye İnsan Genom Projesi adı verilir. Biyoloji dünyasını en büyük iş birliğine dayanan bu proje 1990 yılında başlamış ve 2003 yılında tamamlandığı duyurulmuştur.

17. Soru

🧐
DNA keşfinden sonra zamanla Evrim ve Ateizm zayıflamış, bir yaratıcının olabileceğini iddia eden Deizm güç kazanmıştır.
Doğru

Evrim Teorisi ortaya sürüldüğü dönemde DNA'nın varlığı bilinmiyordu. Daha sonra insan biyolojisinde yapılan çalışmalarla hücre ve içerisindeki süreçlerin karmaşıklığı insanları hayrete düşürmüştür. Bu gelişmeler insanları doğrudan Allah inancına henüz yönlendirememiş olsa da pek çok insanda bir yaratıcı olabileceği fikrini doğurmuştur.

18. Soru

🧐
Bir yoruma göre Cenab-ı Allah'ın kainatı gün gün yaratmasından kasıt, bir canlı türünü yaratmadan önce besin zincirinde o canlıların beslenebileceği canıları yaratmış olmasıdır.
Doğru

Cenab-ı Allah'ın kainatı altı günde yaratmış olmasının bir yorumu bir canlı türünü yaratmadan önce onun beslenebileceği diğer canlıları yaratmış olmasıdır. Örneğin Cenab-ı Allah ot yiyen canlıları yaratmadan önce onların yiyebileceği otlar var etmiştir. Allahualem, ilim Allah katındadır.

19. Soru

🧐
İnsanların yaşadıkları olaylar, travmalar veya yedikleri besinler genlerinde birtakım değişimler meydana getirebilir ve bu genler sonraki nesillere aktarabilir. Bu olaya ne isim verilir?
A) Mutasyon
B) Epigenetik
C) Adaptasyon
D) Radyasyon

Epigenetik insanların beslendikleri besinler, yaşadıkları psikolojik olaylar ve travmaların genlerinde birtakım değişikliklere sebep olduğunu söyleyen çalışmadır. Epigenetik insanların genlerinde değişimler meydana getirirken DNA kodunda herhangi bir değişim olmaz.

20. Soru

🧐
Epigenetik örneğin insan psikolojisindeki tecrübelerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlayabilir ancak bir canlı türünden başka bir canlı var olmasını sağlayamaz.
Doğru

Epigenetik değişimler insan DNA'sını değiştirmediği için başka bir canlı oluşması imkansızdır. Ancak genlerindeki değişimler kalıtsal yolla sonraki nesillere aktarılabilir.