Mektûbat: Yol Mülahazaları

Mektûbat: Yol Mülahazaları
Photo by sippakorn yamkasikorn / Unsplash

En son ne zaman gerçek bir mektup aldınız?

“Bir mektup yazmayalı çok zaman oldu… Bir o kadar da zaman geçti almayalı…” diyorsanız Mektûbat Dershanesi gözünüzü açacak.

Hayatınızla yazıyorsunuz mektubunuzu; ve eşya ve hadiseler birer Samedânî mektup olarak çalıp duruyor kapınızı…

Respect Graduate School, Risale-i Nur Okulu; Nur Külliyatı analiziyle hakikati keşif yolculuğunu Sözler ve Lem’alar’dan sonra “Yol mülahazaları: Mektûbat” ile küresel bir fikir mektebine dönüştürüyor. Yeryüzü dershane oluyor.

Zihinlerimiz Silkelenecek

İletişimin en sıcak dili mektuplar, Efendimizin İslâm’a davet mektupları ile irşad aracı olarak, yüzyıllar boyu devam ediyor.

Ezeli kelamın tereşşuhatı ve Üstad’ın şahsi tecrübesinden, akıcı bir dille yazılmış mektuplar, Üstad’ın deyimiyle, zihinlerimizi gereksiz bilgi kırıntılarından silkeleyecek. Silkeleyecek, çünkü zihinlerimiz, hiç olmadığı kadar gereksiz bilgiler ve görüntülerle yorgun.

Yaratılışa dair, okudukça derin manalarına indiğimiz, irfana götürecek ilme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Mektûbat: Anlam Arayışına Mektuplar

Mektûbat, ‘Nur’un birinci talebesi’ Hulusi Yahyagil’in zihne ve kalbe doğan sorularına, Kur’an ve Sünnetten idrake yansıyan hikmetli nur dersleri.

Modern insanın anlam arayışına cevaplar nitelikte. Varlığın ontolojik boyutundan, insanın psikososyal yapısı ve hayatın siyasi çizgisine kadar, bütün alanları tevhidi bir düzlemde ele alıyor.

Eser, hakikate talip herkese, iman hakikatleri ve pratiğine dair bahislerin eşsiz örnekleriyle dolu.

Okurken hayatınızdan pratiklerini göreceğiniz, empati oluşturacağınız konular:

 • Mektup’la başlayan ilmi sorulara cevaplarla 29. Mektuba kadar; iman, İslam, ihsan ya da fizik, metafizik, estetik boyutlarıyla okuyucusuna kalbi ve fikri bir tefekkür gezisi sunuyor.
 • 12. Mektup’la teodise problemine ikna edici açıklamalar, insanlığın ortak sorularına sadece bir örnek.
 • Uhuvvet Risalesi, kardeşliği sadece din değil, insan kardeşliği olduğunu; Şükür Risalesi, küresel krizlerin nimeti hor görmekten geçtiğini ikaz ediyor.
 • 20. Mektup ile Tevhid ve Deizm arasında bocalayan zihinlere ikna edici cevaplar, 19. Mektup Mucizat-ı Ahmediye dersi ile, mucize ve fizik kanunları ikileminden kurtaran büyüleyici bir nübüvvet dersi yine bu eserde.
 • 29. Mektup zeyl ile mesleğimizin esaslarını, miras ayetleri ile, Medeni Hukuk’un eleştirisi, İşarat-ı Seb’a Mektubu ile Avrupa’nın devrimci ve filozoflarına verilen cevaplar bize entelektüel bir bakış açısı kazandırıyor.
 • Ramazan, Dua, Miraç, İmamı Mübin ve Kitabı Mübin gibi dev risaleler yine bu kitapta hepimize özel postalanmış mektuplar olarak tefekkür edilmeyi bekliyor.

**

Derslerimiz, sistemli kitap okuyarak, bilgiden ziyade, düşünceye yol açacak, Heidegger’in deyişiyle ‘düşünce azığı’ olacak, zihinsel esnekliğimizi konfor alanından çıkaracak nitelikte.

Hedefimiz, insan olmanın gereği, ibadetlerin en büyüğü tefekküre ve irfana açılmak ve aksiyona dönüştürmek. Tıpkı Lem’alar Dershanesi gibi.

**

Alanlarında uzman 16 hocamız eşliğinde, yaklaşık 80 saati aşkın fiili dersi içeren 11 haftalık bir hakikat yolculuğu.

 • Kerim Balcı ile Mektûbat Satır Arası; Mektûbat kitabı içeriği tanıtımı, tarihi ve siyasi bağlamı, Mektûbat geleneği ve Risale-i Nur içindeki yeri ile külli bir perspektif kazandıracak.
 • Okurken empati kuracağımız terk mesleği. İnsanın beş nevi hazîn gurbetleri. Kur’an’a muhalif olan iki örnekle, mirasa dair hukuk-u medeniyetin haksızlığı Prof. Dr. Osman Kaşıkçı ile analiz edilecek.
 • Yaşam pratiğine dair sorularımız; Prof. Dr. Zeki Sarıtoprak ile teodise problemi, Dr. Mehmet Yavuz Şeker ile İslâm ve imanın mühim farkı, keramet, ikram, inayet ve istidrac, Emine Eroğlu ile ‘İmam-ı Mübin’ ve ‘Kitab-ı Mübin’, Mehmet Akar ile ‘Zulüm, baskılar ve evhamlı suallerine verilmiş cevaplar’, Prof. Dr. Ayhan Tekineş ileİmana geldikten sonra nasıl küfre gidilir?”, Osman Karyağdı ile ‘Uhuvvet Risalesi ve Hücumat-ı Sitte’ dersleri cevaplar buluyor.
 • Tevhid, nübüvvet, tasavvuf ve mesleğimizin esasları, Seyid Erkal ile, ‘Üç yüzden fazla mu’cizatı beyan eden Mu’cizat-ı Ahmediye (asm)’ Reşit Haylamaz ile tefekkür edilecek.
 • Züleyha Mary ile, İblis'i İlzam ve Ehl-i Tuğyanı iskât eden gayet mühim bir mektup, Melike Gülen ile ‘Şükr-ü Mutlak’ın parlak ve yüksek hakikati’ analiz edilmeyi bekliyor.
 • Yusuf Bayram ile Dua, Ramazan, Miraç Risaleleri eşsiz bir tefekkür ziyafetine dönüşüyor.

**

Evrensel Dilin Keşfi: Okumanın Manası

Mektûbat özelinde Risale-i Nurlarda var olan evrensel vahiy dilinin keşfi ve bu eserleri bir fikir mektebine dönüştürme gayreti ve Risale-i Nurları risaleler ile okumak Seyit Erkal, pırlanta eserler ile okumak Emine Eroğlu, ahlak ve bilim ile okumak Dr. İsmail Mesud Sezgin, felsefe diliyle okumak Prof. Dr. Adnan Arslan, semavi dinler ile okumak Albert Frolov ve sanat dili ile okumak Nedim Hazar ile katılımcılarına Risale-i Nurları vahyi sonsuz dilleriyle anlama fırsatı verecek.

Münazara Kulübü

Hücumat-ı Sitte Risalesi Münazarası ile kültürel çeşitliliğe sahip katılımcılarının aktif olduğu, hayata dair pratik çözümler ve bir arada demokrasi kültürünü yerleştirmek amaçlanıyor.

Sanat Kulübü

Respect Graduate School’da Nurların sanat dilinin ilk örneği Lem’alar Dershanesi 3. Lem’adan Kısa Film: Firak ile verilen gayretlerin devamı niteliğinde çalışmalar hedefleniyor.

Size Kalanlar

Bir kitap okudum, hayatım değişti dedirtecek Başyapıt niteliğinde Mektûbat eseri ile “Mektûbat Semineri’ne katıldım ve hayatım değişti.” dedirtecek, bakış açımızı kulluğumuzu geliştirecek, anlam katacak, zihinlerin çok yorulduğu günümüzde hepimizi irfana taşıyacak 10 kılavuz:

 1. 10 Haftalık (4 gün 2’şer saat) Mektûbat eserinin, uzman hocalarla akademik analizi,
 2. Rehber metinlerle paylaşılan, Kalbin Zümrüt Tepeleri okumaları,
 3. Rehber metinlerle paylaşılan Yol Mülahazaları okumaları,
 4. ‘Okumanın Manası’ metot dersleri ile Risale-i Nurlarda var olan evrensel dilin keşfi (Risale-i Nurları risale, pırlanta eserler, ahlak bilimi, semavi dinler, felsefe ve sanat dili ile okuma metodu.),
 5. ‘Kerim Balcı ile Satır Arası’ ile Mektûbat’ın içeriği, Risale-i Nur ve Mektûbat geleneği içinde yeri, yazıldığı tarihi ve siyasi bağlamı,
 6. ‘Açık Pencere Münazara Kulübü’ ile, Hücümat-ı Sitte Risalesi’nden, günümüzde öncelikli çözüm bekleyen 6 hastalığın çözümü,
 7. Makale Kulübü ile katılımcıyı akademik bir fikir aksiyonuna davet,
 8. ‘Emine Eser ile San’at Kulübü’, Risale-i Nurları sanat diliyle anlama ve anlatma örnekleri ve kısa filmler,
 9. Kahoot yarışmaları ile zihinlerinize kazınacak hakikatler,
 10. Respect Graduate School ile saygı ortamında dünyanın her yerinden ilim ve dostluk halkasına dahil olma imkanı.

**

Mektûbat: Yol Mülahazalarına Davetlisiniz

Hız ve haz çağında gittikçe yalnızlaşan insanın hayatı da bir kelime-i mektube.

Hakikatleri, kuru bir bilgi yığını olarak değil, im’an-ı nazar ile derinlemesine kalp eşliğiyle okumak; size özel yazılmış Samedani mektupları Üstad’ın idrakinden okumam gerekir; yeni terkip ve tahlillerle felsefenin, sanatın ve pırlantaların diliyle analiz etmem lazım; bir mektup yazmayalı ya da almayalı çok zaman geçti diyorsanız bu program tam size göre.

Melike Gülen, [email protected]
Mektûbat Dershanesi Koordinatörü