Külliyatın Şifrelendiği Çekirdek: Mesnevi Dershanesi

Külliyatın Şifrelendiği Çekirdek: Mesnevi Dershanesi

Hakikatler Hakikati'ne ulaşmanın emin yolunda, "hel min mezid" yolculuğumuz Mesnevi-i Nuriye ile devam ediyor.

"Bu Arabî Mesnevî mecmuası, Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir." cümlesiyle tanımlanan muazzam bir eser, Risale Hizmet Araştırmaları Mesnevi Dershanesi'nde analiz ediliyor.

Bediüzzaman Hazretleri'nin farklı cazibedar yollarda kararsızlığının son bulduğu, İmam-ı Rabbani'nin "tevhidi kıble et" ihtarıyla yazılan, vehbi ilim ve müşahedeler "şuhudî bir nevi tefsir" niteliğinde. Aslı Arapça olan mecmua, Üstad Hazretleri'nin kardeşi Abdülmecid Nursi tarafından Türkçeye çevrilmiş.

"Katre, Hubab, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Şule, Nokta" gibi bölüm başlıkları, külliyatın fihristi ve projesi olarak telif edilmiş. Kısa kalıplarla yazılan "i'lem, remz, nükte"ler, farklı ilimlerin adeta renkleri ve ışık parçacıklarına dönüşen derinlikte.

Kurucu ve edebi bir metnin akademik ders sistematiğinde okunması güçlüğünün farkındalığıyla, dershanemizde çeşitli eğitim teknikleri kullanıldı. Bölüm bütünlüğü bozulmadan, bahislerin farklı yönden açılımlarına dikkat edilerek hafta başlıkları tespit edildi.

Örneğin, takva ve amel-i salihlerin mini meşcereliği Zerre Risalesi'nin işleneceği haftanın başlığı "Ahlak" olarak belirlendi. Ahlaki bir gelişimle birlikte modern dünyayı dönüştürecek fikir ve düsturlar oluşturmak için Yapay Zeka Etiği konusuna da yer verildi.

"İç Sesimiz" ile "başlangıç düzeyi", çapraz okumalarla "inceleyici" ve müzakereli derslerle "analitik okuma"lar hedeflendi. Metin dilinin edebiliği ile günümüz anlama teknikleri (AI resimler, videolar, zihin haritaları, kahoot oyunları) birleştirildi. Böylece her yaştan, her seviyede katılımcıya ulaşılması öngörüldü.

Günümüzde kolay ulaşılan bilginin kolayca zihinlerde kaybolduğu gerçeği, sürekli, seçici ve cehtle yapılan okumaların değerini artırıyor. Özellikle dijital dünyanın açmazlarına karşı müzakereli ve analizci okumalar, zihnin silkelenmesine yardımcı oluyor. Bu anlamda Sözler, Mektubat, Lem'alar ve Şualar gibi Mesnevi-i Nuriye eserinin de bütünlük içinde analizinin akademik ve manevi gelişime etkilerini ölçmek mümkün.

A. Schopenhauer'ın "repetitio est mater studiorum" (tekrar öğrenimin anasıdır) düsturu, temel bir kitabın tekrarla, farklı zamanlarda farklı anlayış ve idrakle okunmasının önemini hatırlatıyor. Üstad Hazretleri'nin, kendi yazdığı İhlâs Risalesi'ni 115 defa okuması, manaların derinliğini yakalamaya eşsiz bir örnek.

İki Dev Proje

Beyan asrında hakikatleri birçok metod ve dil ile anlatmayı misyon edinen dershanemizde iki dev projeyi katılımcılarımızla birlikte gerçekleştirmek istiyoruz:

Genç Seyyah

Risale-i Nur'lar ile yeni tanışanlar ve gençler için editörlüğünü Seyit Erkal'ın yaptığı, AI resim görselli, fon müzikli zengin bir sesli kitap çalışması, çocukluğumuzun radyo tiyatroları tadında bir keyif yaşatacak.

Ayetü'l Kübra'dan, kainattan Halıkını soran seyyahın müşahedatları, zaman ve zemin sınırlaması olmadan dinleme fırsatı oluşturacak. Her bir aşamasını katılımcılarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz Audiobook çalışması, gelecek dershanelerimize de model olma niteliği taşıyor.

Mesnevi-i Rûmi ve Nursî'den Çağlar Aşan Hakikatler

Lem'alar eserinin "El-Lüma'", Mektubat'ın "Mektubat-ı Rabbani"den ilham oluşu gibi, "Mesnevi-i Nuriye" isminin, "Mevlana'nın Mesnevi"sine işareti, Üstad'ın ve geldiği geleneğin kapsayıcı olduğunu gösteriyor.

Batı dünyasında en fazla okunan, insanlık tarihinde derin izler bırakan, kurucu metin niteliğinde iki dev eserden evrensel mesajların analizi, akademik derslere dönüştürüldü.

Cumartesi Mesnevi-i Rûmi ve Nursi okumalarında, sanat, Efendimiz (sav), insan-nefs, kulluk, ilim, düşünce, ahlak, diyalog, Kur'an, tasavvuf başlıkları ile evrensel bakış açıları hedeflendi. "Hz. Mevlana, benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur'u yazardı. Ben de Hz. Mevlana zamanında gelseydim, Mesnevi'yi yazardım." (Son Şahitler, 1/318) cümlesinden ilham alınarak, Mevlana'nın "Bişnev" (dinle) ve Bediüzzaman Hazretleri'nin her bir "i'lem"i kısa videolar halinde hazırlandı.

Mesajlardaki, Yaratıcı, âlem, insana dair hakikatlerin evrenselliği, okumak için Müslüman olmanın şart olmadığını ispat ediyor.

Müfredatımız

Müfredatımız, rehber metinlerde planlanmış okumalardan oluşuyor. Ders öncesi hazırlıklar, farklı kaynaklar ve KZT merkezinde şekilleniyor. Vahdet ve Kesret, Esmâ-i Hüsnâ, Nefis, İnsan-ı Kâmil, İlim, Akıl, Ahlak, Rıza, Hakikati Ahmediye ve Muhammediye ve Tasavvuf başlıkları, Rumi-Nursi Okumaları'na kaynaklık ediyor.

Beyan asrında, öz ama çok mânâlı, Kur’an hakikatlerinden, bilim, sanat, felsefeye dair disiplinler arası bakış açıları kazanmak, orijinal prizmalar keşfetmek...

Varlık ve hâdiseleri isabetli yorumlamak, bilgiden çok mana ve tevhidi bir düşünce sistemi oluşturmak, entelektüel bir bakış kazanmak için...

Mesnevi-i Nuriye eseri ile "hel min mezid" yolculuğumuz 13 Mayıs’ta başlıyor? https://turkce.respectgs.us/risale-ve-hizmet-arastirmalari-merkezi/mesnevi-dershanesi/

Mesnevi Dershanesi | Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi – Respect GS Türkçe
Risale-i Nur Hakikatlerini farklı disiplinlerin perspektifinden, dünyanın her yerinden katılımcılarımıza online analiz seminerleriyle duyurmayı misyon edinen ve yine bu hakikatleri birlikte ve çapraz okuma teknikleri, müzakereler, kısa filmler, yapay zekayla geliştirilen resimler, fotoğraflar, sesli…