Asrın Dertlerine Devâlar: Lem'alar Dershanesi

Asrın Dertlerine Devâlar: Lem'alar Dershanesi

Respect Graduate School, R&H-23 Yaz Dönemine “Asrın Dertlerine Devâlar: Lem’alar Dershanesi” ile ümit ve inşirah müjdesi vererek giriyor. Sözler Dershanesi ile başlayan Risale-i Nur Külliyatı’nı baştan sona, derinlemesine analizle okuma seferberliği Lem’alar eseri ile devam ediyor.

Lem’alar, Üstad Hazretlerinin Kur’an ve sünnete dayalı, Bitlis ve Van’da ezberlediği yaklaşık 80-90 temel eserden terkip ve tahlillerle, kendi kalb dünyası süzgecinden geçirerek Eski Said döneminde te’lif ettiği temel eseri. Eser, Kur’an’ın manevi eczanesinden, günümüzün çözüm bekleyen problemlerine reçeteler yani metodlar sunuyor.

Şecere-i kâinatın en cami, nazenin meyvesi insan, mariz bir asrın dehşetli günlerinde üst üste yığılan problemlerle yaşıyor. Toplumlar, fikrî ve fizikî savrulmalarla ihtiyarlamış şehirlere benziyor. Yaşanan Üstad Hazretlerinin, “Ankara'nın kendisinden çok ziyade ihtiyarlamış, yıpranmış, kalesinin başına çıkıp beşerin ihtiyarlığının hazin haline baktığı” (26. Lem'a) bir hâl.

İnsanlık, kendi elleriyle oluşturduğu kaoslar ile, “Makasıd-ı Sübhâniyeye zarar verdiğinden, ehl-i isyana ve ehl-i dalâlete karşı kâinat hiddete geliyor, mevcudât kızıyor, mahlûkat öfkeleniyor.” (13. Lem’a)

Dayanacak külli bir şefkate, iyileşmeye, ümide ihtiyacımız var. Ümitsizlik, ahir zamanda elinde kor taşımaktan zor bir bataklık. “Üstadımızın kat'î ihbarıyla, ihtar edilmiş ki, musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmet-i İlâhiyeden ümitvar olabiliriz.” (10. Lem’a)

“Cennete ancak, ümit edenler girerler.” buyurur Efendimiz (sav) (Camiüssağir-2610) Ümit inanmakla başlar. Ümit, niyet edildiğinde, azim ve kararlılık, sonra olağanüstü dirilişleri besler.

“Felaket ve Helaket Asrının Adamı”nın reçetesi, Kur’an eczanesinden manevi tefsirlerle ümit oluyor, Medrese-i Nuriye oluyor. Abes işten münezzeh Rabbimiz, musibetlerin içinden hakiki tevhide ulaşmanın yollarını bizlere açıyor. (2. ve 3. Lem’alar)

*

Lem’alar Dershanesi, Lem’alar eserinin, manevi reçetelerini yani metodolojisini akademik seviyede müzakere etmeyi hedefliyor. Yeni bir düşünce tarzı ve okuma şekli geliştirerek, günümüz problemlerine uygun çözümler belirleniyor. Kur’an tefsiri olduğundan, toplumun her kesimi, muhatap alınıyor.

Nefsi emmaremize notalar (17. Lem’a), yaşlılara recâlar (26. Lem’a), hanımlara hikmetler (24. Lem’a), hastalara devalar (25. Lem’a), maddeperest gözlere inmiş akıllara ince meseleler (23. Lem’a), kötülük problemine (teodise) işaretler (13. Lem’a), ehli kitaba (28. Lem’a) ve muhlis kardeşlere düsturlar (20-21. Lem’alar), ehl-i hizmete (28. Lem’a) prensipler ile ferde ve topluma iyileşmenin metodolojisi sunuluyor.

Tüketim çağında iktisada dair ince nükteler (19. Lem’a), mahrem suallere mühim cevaplar (9, 22, 26, 28. Lem’alar) işârat-ı gaybiyeler ve tevafukatlar hakikatlere (8, 16, 18. Lem’alar) götürüyor.

Gökbilime, ilim adamlarına muknî esaslı (12, 14. Lem’alar) cevaplar verilirken, İsm-i Âzamı taşıyan altı ismin altı nüktesi ile tefekkür (30. Lem’a) meyveleri devşiriliyor... Ve nihayetinde en mühim esasat-ı imaniyeyi hârika bir îcaz içinde hissetmekle Münacât ile son buluyor.

*

Lem’alar Dershanesi’ne, Kur'an'ın sınırsız mânâ dünyaları ile tanışmak ya da marifetullahta derinleşmek isteyen herkes davetli. Üstelik, “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” (21. Lem’a) müjdesi içinde.

Kitabın bütünü taranarak, başlıkları içeren bütün bölümler bir araya getiriliyor. Marifetullah’a açılan, “devâlar, recâlar, gaybi işaretler, hikmetler”, hayat düsturları olmayı bekliyor. İnsanın kendine, hayata, kainata dair varoluş soruları cevaplanmaya çalışılıyor.

Konuların detaylarına inilerek, katılımcıların düşünce hayatına yeni bakış açıları sunulan bu tefekkür yolculuğu herkesi şaşırtacak.

Seminere kayıt yaptıranlar, Seyit Erkal ile medeniyet-i hazırânın genetik kodlarını, şeytan ve teodise problemini, Emine Eroğlu ile, bekaya aşık olan ruh-u insanı, Prof. Dr. Ayhan Tekineş ile sünnet endeksli hayatı, Deniz Yolcu ile musibetleri okuma biçimini, Kerim Balcı ile tevafukat, ebced, işaratı gaybiye, cifir meselelerini, Enes Ergene ile vahdet-ül vücud, Dr. Yüksel Nizamoğlu ile, sahabelerin özelliklerini, Cemil Tokpınar ile şefkat tokatlarını, Dr. M. Yavuz Şeker ile besmelenin sırlarını, Dr. Said Aktürk ile iktisad prensiplerini, Mehmet Akar ile mü’mince duruşu, derinlemesine analiz fırsatını bulacaklar.

Ayrıca Dr. Ö. Atilla Ergi ile gökbilime dair soruları, Dr. Hulusi Yavaş ile hastalığın psikolojik analizini, Aslı Baran ile hastalıkların sosyolojiye bakan yönlerini, Osman Karyağdı ile ihlasın esasını, Dr. Hakan Gök ve Züleyha Mary ile Allah (CC), olmadan yaratılışın mümkün olamayacağını, Dr. A. Said Karahanlı ile, tefsir nüktelerini, Osman Şahin ile Hizmet prensipleri, Yusuf Bayram ile İsm-i Azam Esma-ı Hüsna’nın incelikleri gibi konularda entelektüel bakış açıları yakalayacaklar.

Seminerde, farklı bir okuma tarzı, görsel bir beyin fırtınası ile bilginin sentezlenmesi ve hatırlanmasına destek olacak zihin haritaları da sunuluyor. Haftanın Kahoot soruları ve ders metinlerinin müzakerecilerle paylaşımı dersleri kalıcı ve zevkli hale getiriyor.

Seminerin en önemli ve şaşırtıcı sürprizi, Ekim 2022 de Sözler Dershanesinin ders kayıtlarına ulaşma fırsatı olacak. Böylece katılımcıların, tüm Risale-i Nur Külliyatını eksiksiz ve üstüne koyarak ilerlemesi hedefleniyor.

Dünyaya anlamak için geldik. Okuyarak öğrenir, kabul ederek anlayabiliriz. Kur’an Lem’aları aydınlığında, ilerlediğimiz ölçüde iyileşebiliriz. Kur'an'ın sınırsız mânâ dünyasında, sınırsız bir marifet ve ümit yolculuğuna herkes davetli.

Daha fazla bilgi ve kayıt olmak için https://turkce.respectgs.us/risale-ve-hizmet-arastirmalari-merkezi/lemalar-dershanesi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.